Siedziba  - Sala wykładowa
standardy  wzory umów przepisy  orzecznictwo  publikacje 
Wzory umów-
[strona główna ][o portalu][forum][współpraca ][kontakt]
 

Wzory dokumentów
1
Umowa o zamówienie publiczne o wykonanie robót budowlanych -
umowa o wykonawstwo cześciowe
2
Umowa o zamówienie publiczne o wykonanie robót budowlanych -
umowa o wykonawstwo generalne
3
Umowa o zamówienie publiczne  o  zaprojketowanie i wykonanie robót
budowlanych
4
Umowa o zamówienie publiczne o zaprojektowanie,  wykonanie i 
utrzymanie i eksploatowanie robót budowlanych
5
Umowa o zamówienie publiczne na wykonanie dodatkowych robót
budowlanych
6
Umowa o zamówienie publiczne na wykonanie uzupełniających  robót
  budowlanych
7
Umowa o zamówienie publiczne na wykonanie  awaryjnych  robót
  budowlanych
8
Umowa ramowa na roboty budowlane
9
Umowa o koncesję na roboty budowlane
10
Umowa o prace przedprojektowe
11
Umowa o prace projektowe
12
Umowa o zastępstwo inwestycyjne
13
Umowa o nadzór autorski
14
Umowa o nadzór inwestorski
15
Umowa o wykonywanie czynności inzyniera kontraktu
16
Umowa o wykonywanie czynności kierownika budowy
17
Umowa o wykonanie ekspertyzy budowlanej
18
Umowa o wykonanie kosztorysu budowalnego
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
Ponieżej prezentujemy listę podstawowych umów towarzyszących realizacji cyklu procesu budowlanego.
Wzory umów opracowane przez Urząd Zamówień Publicznych
1. wzór umowy  o roboty budowlane realziowane przy  obiektach  liniowych
2 . wzór umowy  o roboty budowlane typu A -  projektowanie zamawiającego, wynagrodzenie  kosztorys
3. wzór umowy  o roboty budowlane Typbu B -projektowanie zamawiającego , wynagrodzenie ryczałt
4. wzór umowy  o roboty budowlane Typbu C-projektowanie wykonawcy, wynagrodzenie  ryczałt
2012 © Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl